El Patronat

Patronat d’Honor

El 11 de febrer de 2016 es constitueix el Patronat d’Honor de la Fundació.  Està compost pels membres següents.

 • M.I. Sr. Síndic General, Vicenç MATEU ZAMORA
 • M.I. Sr.Pascal ESCANDÉ, Representant del Copríncep Francès
 • M.I. Sra. Concepció GARCIA MOYANO, Representant del Copríncep Episcopal

Patronat

 Al 26 de setembre de 2016, el Patronat de la Fundació està compost pels membres següents:

 • President: Sr. Joan Carles RODRIGUEZ MIÑANA
 • Vicepresident: Sr. Xavier ESPOT ZAMORA (representant del Govern)
 • Patrona: Sra. Ester FENOLL GARCÍA (representant del Govern)
 • Patró: Sr. David CLAVEROL MAILHOS (societat civil)
 • Patrona: Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES (representant dels 7 Comuns del Principat)
 • Patrona: Sra. Esther PUIGCERCÓS FONT (representant de l’ABA)
 • Secretària: Sra. Rosa CASTELLÓN SÁNCHEZ

El personal de la Fundació

 • Gerent: Sra. Maria Roser CASTELLÓN SANCHEZ
 • Àrea Social: Sra. Míriam FERNÁNDEZ VILLÉN (Psicòloga)
 • Àrea social: Sra. Marta CERVANTES BUENDIA (Treballadora social)
 • Àrea Social: Sr. Eric RUBIO HERNANDEZ (Tècnic de suport Programa “Integra Adults”)
 • Àrea Econòmica-Administrativa: Meritxell GARCÍA ISCLA

Voluntaris Àrea Social

 • Sra. Inés MARTÍ (Coordinadora de voluntariat)
 • Sra. Sandra MEJÍAS
 • Sr. Joaquim FENOLL
 • Sra. Renata CUCHIARELLI
 • Sra. Anna RICO
 • Sra. Line JEULAND
 • Sra. Anna MORENO
 • Sr. Paco DURÀ
 • Sra. Sílvia RIVA
 • Sra. Neus BANÚS

Voluntaris Àrea Comunicació

 • Sr. Fernando BLANCO (publicista)
 • Sra. Èlia ORTS (periodista)
 • Sra. Sam BOSQUE (dissenyadora)

Voluntàries Àrea Jurídica

 • Sra. Neus VIVES (advocada)
 • Sra. Pilar MARTÍNEZ (procuradora)
 • Sr. Miquel JULIÀ VILA (de Legalis Advocats)
 • Sra. Maria VAZQUEZ RIBOT (de Legalis Advocats)

Voluntaris Àrea Econòmica

 • Sr. Carles ISIDORO BOSCH