Acompanya’m

PROGRAMA ACOMPANYA’M

El programa tindrà com a visió garantir l’accés a serveis pel benestar psicosocial de les persones ateses per la Fundació, amb la finalitat de proporcionar una atenció global i integral als efectes de millorar els aspectes de salut socials i familiars dels interessats. D’aquesta manera s’intenta oferir una qualitat de vida més bona dins de les atencions sociosanitàries que ja reben dels diferents serveis públics.

OBJECTIUS

Minimitzar els aspectes negatius que la persona expressi.

  • Facilitar l’accés a una teràpia psicològica privada e individualitzada per donar resposta a les seves necessitats.
  • Treballar per l’accés si així ho desitgen als diferents recursos i serveis que millorin la seva autoestima (perruqueria, roba, estètica, reparacions al domicili,…).

DESTINATARIS

Els destinataris d’aquest programa són tots els usuaris que acompanya l’entitat.

RECURSOS PERSONALS I ECONÒMICS

En el programa intervindran tots els membres de l’equip, que faran reunions per tal de valorar la situació de tot el grup i les seves necessitats, establint en la mateixa un pla inicial de cada usuari on es recolliran els seus desitjos.

PAUTES D’INTERVENCIÓ

Cada treballador/a mantindrà una entrevista amb l’usuari per tal de conèixer en quins aspectes es podria millorar la seva qualitat de vida.

L’instrument d’avaluació es realitzarà de manera periòdica i dinàmica, revisant si s’han acomplert els desitjos de la persona recollits en el seu pla inicial.

Les reunions es faran cada mes treballant tot l’equip de manera coordinada.