La Fundació Privada Tutelar del Principat d'Andorra
és una organització sense ànim de lucre que treballa per millorar
la qualitat de vida de les persones en situació d'incapacitat.

La Fundació

La Fundació Privada Tutelar neix amb la missió de cuidar i protegir les persones tutelades, vetllant perquè els seus drets com a persona siguin respectats i millorar de la seva qualitat de vida.

Els objectius

Destaquem l'orientació i assessorament a familiars i professionals, l'exercici de la tutela en els casos en què no hi ha una figura que pugui desenvolupar amb la deguda responsabilitat.

La missió

La Fundació Privada Tutelar promourà la sensibilització social per fomentar el respecte als drets de les persones incapacitades judicialment i les seves major integració i normalització en la societat.